PRIBATUTASUN ZABALAREN DEKLARAZIOA

 

Nor da zure datuen tratamenduaren arduraduna?

Izena: ETORLUR GIPUZKOAKO LURRA SA

IFK: A20321931

Posta-helbidea: Ibaiondo poligonoa 27, 1. solairua, 1.7 bulegoa, 20120 Hernani (Gipuzkoa)

Gipuzkoako Merkataritza Erregistroan inskribatuta: SS 274 orria, 1. liburukia, 985 liburukia.

Telefonoa: 688845050

Helbide elektronikoa: etorlur@gipuzkoa.eus

Webgunea: www.etorlur.eus

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

EB 679/2016 Erregelamenduan eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan xedatutakoaren arabera, jakinarazten dizugu ematen dizkiguzun datu pertsonalak eta zurekin harremanetan jarri bitartean sortzen direnak helburu hauekin tratatzen direla:

  • Webguneko formularioetan jasotako datuen kudeaketa.
  • Kontsultei, erreklamazioei eta iradokizunei erantzutea, eta komunikazio-ekintzak egitea.
  • Interesatuak eskatzaile, lizitatzaile edo lehiaketa publikoetako parte-hartzaile gisa inskribatu ahal izatea.
  • Erakundearen kontabilitate-, zerga- eta administrazio-kudeaketa.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Emandako datu pertsonalak gorde egingo dira interesdunak edo haren legezko ordezkari gisa jarduten duenak datuak ezabatzea eskatzen ez duen bitartean, eta beharrezkoak diren bitartean – preskripzio-epe aplikagarrietan gordetzeko beharra barne – edo jaso edo erregistratu ziren xederako egokiak diren bitartean.


Datuak gordetzeko, ETORLUR GIPUZKOAKO LURRA, SA enpresak datuak gordetzeko duen legezko betebeharra bete beharko da. Epe horiek igarota, datuak suntsitu edo ezabatu egingo dira, eta ezabatu edo suntsitu egingo dira, euskarrietan dagoen informazioa berreskuratu ezin dadin.

Legitimazioa

Zure datuen tratamenduaren legezko oinarria interesdunak emandako baimena da. Berariaz eta zalantzarik gabe lortzen da, datuak biltzen dituzten dokumentuak eta formularioak paperean edo elektronikoki betez eta, hala badagokio, bidaliz. Erakundearen dokumentu guztietan, erabilera desberdinetarako datuak biltzeko erabiltzen direnetan, informazio-klausulak daude, datuak babesteko araudian ezarritakoaren arabera, eta adostasuna berariaz adierazten da interesdunak sinatuta edo web-orrian dauden formularioak bidalita.


Legitimazio-kausa da, halaber, tratamendua beharrezkoa denean kontratu bat gauzatzeko, edo pertsona interesdunei eskaintzen zaien zerbitzu bat emateko, baldin eta pertsona horiek kontratu horren parte badira, edo haiek eskatuta, kontratu aurreko neurriak aplikatzeko ( 6.1.a eta b) DBEO.


ETORLUR GIPUZKOAKO LURRA SAk legitimazioa du, halaber, zure datuak tratatzeko, bete behar dituen legezko betebeharrak betetzeko eta bidezko interesa asetzeko, betiere horien gainetik interesdunen oinarrizko interesak edo eskubideak nagusitzen ez badira.


Legitimatzeko arrazoia edozein dela ere, edozein unetan baliogabetu daiteke adostasuna.

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Zure datuak ez zaizkio inongo erakunderi utziko zure baimenik gabe, legez aurreikusitako lagapenak izan ezik. Zentzu horretan, zure datuak beste edozein erakunderi uzteko berariazko baimena eskatuko zaizu.


Baimendutako helburuak kudeatzearen ondorioz, zure datuak ETORLUR GIPUZKOAKO LURRA SArekin eta hark emandako zerbitzuekin lotura zuzena duten erakundeei edo pertsonei jakinarazi ahal izango zaizkie. Era berean, informazio pertsonala administrazio publikoen, epaileen eta auzitegien eskura egongo da, tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erantzukizunei erantzuteko, betiere lagapen horiek legean babestuta badaude.


Zure datuak, era berean, aholkularitzako, mantentze informatikoko, marketineko, prestakuntzako edo auditoretzako zerbitzuren bat ematen diguten enpresei utzi dakizkieke. Erakunde horiek zerbitzu horiek gauzatzeko beharrezkoa den informazio pertsonala baino ez dute eskura, eta datuen tratamendurako enkargu-kontratu baten bidez eskatzen zaie konfidentzialtasuna gordetzeko, informazioa beste helburu batzuetarako erabili ezin izateko eta informazioaren osotasuna eta erabilgarritasuna bermatzeko neurriak hartzeko.


Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko transferentziarik Europar Batasuneko espaziotik kanpo edo 679/2016 EB Erregelamenduak datuen babesari dagokionez ezarritako estandarrak betetzen ez dituzten erakundeei.

Nondik datoz zure datuak?

ETORLUR enpresak tratatzen dituen datu pertsonalak interesdunak ematen ditu, eta pertsona horiek lan egiten duten enpresak edo erakundeak ere eman ditzake, edo artxibo publikoetatik etor daitezke.

Zein datu-kategoria tratatzen ditu ETORLUR-rek?

ETORLUR enpresak ematen dituzun datuak tratatuko ditu. Honako kategoria hauetakoak izan daitezke:

Identifikazio-datuak eta harremanetarako datuak

Datu akademikoak eta profesionalak

Enpleguari buruzko datu zehatzak

Ekonomia-, finantza- eta aseguru-datuak

Merkataritza-informazioa

Zein dira zure eskubideak?

ETORLUR enpresak norberari dagozkion datu pertsonalak tratatzen dituen ala ez egiaztatzeko eskubidea du edonork.

Interesdunek eskubidea dute beren datu pertsonalak eskuratzeko eta tratamenduaren xede diren datu pertsonalen kopia bat eskuratzeko, datu horiek eguneratzeko, bai eta zuzenak ez diren datuak zuzentzeko edo, hala badagokio, datuak ezabatzeko eskatzeko ere, baldin eta, besteak beste, datu horiek beharrezkoak ez badira datuak jaso ziren helburuetarako.

Egoera jakin batzuetan eta beren egoera partikularrarekin lotutako arrazoiengatik, interesdunek beren datuak tratatzearen aurka egin ahal izango dute.

ETORLUR enpresak datuak tratatzeari utziko dio, premiazko arrazoi legitimoengatik edo erreklamazioak egin edo defendatzeagatik izan ezik.

DBEOren 18. artikuluan aurreikusitako egoera jakin batzuetan ere, interesdunek beren datuen tratamendua mugatzeko eskatu ahal izango dute; kasu horretan, ETORLUR enpresak interesdunaren baimenarekin edo erreklamazioak formulatzeko, egikaritzeko edo defendatzeko tratatuko ditu, edo beste pertsona fisiko edo juridiko baten eskubideak babesteko, edo Batasunaren edo estatu kide jakin baten interes publiko garrantzitsuko arrazoiengatik.

Aplikagarria balitz, datu pertsonalen tratamendua on-line ezabatzeko edo haren aurka egiteko eskubidea aplikatzearen ondorioz, interesdunek ahaztua izateko eskubidea dute, EBko Justizia Auzitegiak emandako jurisprudentziaren arabera.

Eramangarritasunerako eskubidearen arabera, interesdunek eskubidea dute beren datu pertsonalak erabilera komuneko eta irakurketa mekanikoko formatu egituratu batean eskuratzeko eta beste arduradun bati transmititzeko.

Interesdun orok eskubidea du tratamendu automatizatuan soilik oinarritutako erabaki baten objektu ez izateko, profilak egitea barne, baldin eta tratamendu horretan ondorio juridikoak eragiten baditu edo antzera eragiten badio, DBEOren 22.1 artikuluan aurreikusitako salbuespenetan izan ezik.

Interesdunak bere datuak ezerezteko eskubidea du, tratamendua edo bilketa eragin zuen xedea desagertzeagatik, adostasuna ezeztatzeagatik tratamendua legitimatzen duena hura denean, edo DBEOren 17. artikuluan jasotako gainerako arrazoiengatik. Ezabatu egingo da, euskarri automatizatuetan dauden datuak maila handian ezabatuz eta euskarri ez-automatizatuak fisikoki suntsituz.

Nola balia daitezke eskubideak?

Idazki baten bidez eta, beti, NANaren kopia edo, interesdunaren nortasuna egiaztatzen duen beste dokumentu bat, ETORLUR erakundeko datuak babesteko ordezkariari bidalita goian adierazitako helbideetan.

Zer erreklamazio-bide daude?

Zure eskubideak behar bezala bete ez direla uste baduzu, erreklamazio bat aurkezteko eskubidea duzu Datuak Babesteko Espainiako Agentzian. Hona hemen harremanetarako datuak: Telefonoa: 901 100 099 91.266.35.17 Posta helbidea: Jorge Juan kalea, 6 Madril

Dokumentu hau 2023ko otsailaren 10an berrikusi da.