ETORLUR PRIBATUTASUN DEKLARAZIOA

NOR DA ZURE DATUEN TRATAMENDUAREN ARDURADUNA?

Nortasuna: ETORLUR GIPUZKOAKO LURRA SA

IFK: A20321931

Posta-helbidea: Ibaiondo poligonoa 27, 1. solairua, 1.7 bulegoa, 20120 Hernani (Gipuzkoa)

Gipuzkoako Merkataritza Erregistroan inskribatuta: SS 274 orria, 1. liburukia, 985 liburukia.

Telefonoa: 943 337556/688845050

Helbide elektronikoa: etorlur@gipuzkoa.eus

Webgunea: www.etorlur.eus

Aurrerantzean ETORLUR

ZERTARAKO TRATATZEN DITUGU ZURE DATU PERTSONALAK?

ETORLUR elkarteak interesdunen datuak tratatzen ditu, estatutuen helburuak betetzeko eta, oro har, honako helburu hauek lortzeko:

Web-orriko formularioetan jasotako datuak kudeatzea.

Kontsulta, erreklamazio eta iradokizunei erantzutea, eta komunikazio-ekintzak egitea.

Interesdunei lehiaketa publikoetan eskatzaile, lizitatzaile edo parte-hartzaile gisa izena emateko aukera ematea.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Emandako datu pertsonalak gorde egingo dira interesdunak datuak ezerezteko eskatzen ez duen bitartean eta interesdunak hala eskatzen ez duen bitartean, bai eta beharrezkoak diren bitartean ere – Preskripzio-epe aplikagarrietan gorde behar izatea barne –, edo bildu edo erregistratu ziren xederako egokiak diren bitartean.

Euskarrietan dagoen informazioa berreskuratu ezin izateko moduan ezabatu, ezabatu edo suntsituko dira datuak.

Legitimazioa

Zure datuen tratamenduaren legezko oinarria interesdunak emandako adostasuna da, edo kontratu bat gauzatzeko edo zerbitzu bat emateko beharrezkoa delako, baldin eta interesdunak zerbitzu horretan parte hartzen badu edo zerbitzu horrek eskatuta kontratuaren aurreko neurriak aplikatzeko bada ( (6.1.a eta b DBEO). Baimen hori edozein unetan ezezta daiteke.

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Baimendutako helburuen kudeaketaren ondorioz, zure datuak jakinarazi ahal izango zaizkie ETORLUR enpresarekin eta hark emandako zerbitzuekin zuzeneko lotura duten erakunde edo pertsonei, legezko araudia betez erakundeei, edo ETORLUR enpresaren enpresa laguntzaileei, baldin eta lehentasunezko akordioak eta/edo hitzarmenak badituzte haiekin, informazioa jaso eta haietaz baliatu ahal izateko, bereziki Gipuzkoako Foru Aldundia.

Nondik datoz zure datuak?

ETORLUR enpresak tratatzen dituen datu pertsonalak interesdunak ematen ditu, eta pertsona horiek lan egiten duten enpresak edo erakundeak ere eman ditzake, edo artxibo publikoetatik etor daitezke.

Zein datu-kategoria tratatzen ditu ETORLUR-rek?

ETORLUR enpresak ematen dituzun datuak tratatuko ditu. Honako kategoria hauetakoak izan daitezke:

Identifikazio-datuak eta harremanetarako datuak

Datu akademikoak eta profesionalak

Enpleguari buruzko datu zehatzak

Ekonomia-, finantza- eta aseguru-datuak

Merkataritza-informazioa

Zein dira zure eskubideak?

ETORLUR enpresak norberari dagozkion datu pertsonalak tratatzen dituen ala ez egiaztatzeko eskubidea du edonork.

Interesdunek eskubidea dute beren datu pertsonalak eskuratzeko eta tratamenduaren xede diren datu pertsonalen kopia bat eskuratzeko, datu horiek eguneratzeko, bai eta zuzenak ez diren datuak zuzentzeko edo, hala badagokio, datuak ezabatzeko eskatzeko ere, baldin eta, besteak beste, datu horiek beharrezkoak ez badira datuak jaso ziren helburuetarako.

Egoera jakin batzuetan eta beren egoera partikularrarekin lotutako arrazoiengatik, interesdunek beren datuak tratatzearen aurka egin ahal izango dute.

ETORLUR enpresak datuak tratatzeari utziko dio, premiazko arrazoi legitimoengatik edo erreklamazioak egin edo defendatzeagatik izan ezik.

DBEOren 18. artikuluan aurreikusitako egoera jakin batzuetan ere, interesdunek beren datuen tratamendua mugatzeko eskatu ahal izango dute; kasu horretan, ETORLUR enpresak interesdunaren baimenarekin edo erreklamazioak formulatzeko, egikaritzeko edo defendatzeko tratatuko ditu, edo beste pertsona fisiko edo juridiko baten eskubideak babesteko, edo Batasunaren edo estatu kide jakin baten interes publiko garrantzitsuko arrazoiengatik.

Aplikagarria balitz, datu pertsonalen tratamendua on-line ezabatzeko edo haren aurka egiteko eskubidea aplikatzearen ondorioz, interesdunek ahaztua izateko eskubidea dute, EBko Justizia Auzitegiak emandako jurisprudentziaren arabera.

Eramangarritasunerako eskubidearen arabera, interesdunek eskubidea dute beren datu pertsonalak erabilera komuneko eta irakurketa mekanikoko formatu egituratu batean eskuratzeko eta beste arduradun bati transmititzeko.

Interesdun orok eskubidea du tratamendu automatizatuan soilik oinarritutako erabaki baten objektu ez izateko, profilak egitea barne, baldin eta tratamendu horretan ondorio juridikoak eragiten baditu edo antzera eragiten badio, DBEOren 22.1 artikuluan aurreikusitako salbuespenetan izan ezik.

Interesdunak bere datuak ezerezteko eskubidea du, tratamendua edo bilketa eragin zuen xedea desagertzeagatik, adostasuna ezeztatzeagatik tratamendua legitimatzen duena hura denean, edo DBEOren 17. artikuluan jasotako gainerako arrazoiengatik. Ezabatu egingo da, euskarri automatizatuetan dauden datuak maila handian ezabatuz eta euskarri ez-automatizatuak fisikoki suntsituz.

Nola balia daitezke eskubideak?

- Idazki baten bidez eta, beti, NANaren kopia edo interesdunaren nortasuna egiaztatzen duen beste dokumentu bat ETORLUR erakundeko datuak babesteko ordezkariari bidalita goian adierazitako helbideetan, edo etorlur@gipuzkoa.eus helbidera mezu elektroniko bat bidalita.

Zer erreklamazio-bide daude?

Zure eskubideak behar bezala bete ez direla uste baduzu, erreklamazio bat aurkezteko eskubidea duzu Datuak Babesteko Espainiako Agentzian. Hona hemen harremanetarako datuak: Telefonoa: 901 100 099 91.266.35.17 Posta helbidea: Jorge Juan kalea, 6 Madril

Dokumentu hori 2019ko abenduaren 23an berrikusi da.